header banner
Default

Update: Binance stopt met het gebruik van zijn handelsplatform in Nederland


Table of Contents

  Binance stopt per 17 juli met het aanbieden van het gelijknamige cryptohandelsplatform in Nederland. Het platform heeft geen registratie kunnen krijgen van De Nederlandsche Bank. Bestaande gebruikers kunnen dan alleen nog maar valuta opnemen.

  Het bedrijf zegt in een blogpost dat nieuwe aanmeldingen van mensen woonachtig in Nederland vanaf het moment van schrijven niet meer geaccepteerd worden. Bestaande gebruikers kunnen vanaf dan geen nieuwe aankopen, ruilhandel en stortingen meer uitvoeren via Binance. Openstaande opties, leningen en andere doorlopende 'posities' worden volgens het bedrijf geleidelijk aan gesloten. Het is niet duidelijk op wat voor termijn dat gebeurt.

  Binance raadt Nederlandse gebruikers hoe dan ook aan om zelf posities te sluiten en hun geld op te nemen. Dat blijft ook na 17 juli mogelijk. Ook blijft de conversiemarkt waarmee euro's en USDT uitgewisseld kunnen worden om opnames in euro's mogelijk te maken beschikbaar. USDT is een aan de dollar gekoppelde token die veelal als algemene 'normale' valuta op Binance gebruikt wordt om cryptovaluta mee te kopen.

  Het platform heeft zich niet kunnen registreren bij De Nederlandsche Bank, wat cryptoplatforms vanwege de antiwitwasrichtlijnen voortaan moeten doen. Binance heeft een registratie aangevraagd, maar 'is niet in staat geweest om de nodige registratie te verkrijgen'. Vanwege een wettelijke geheimhoudingsplicht zegt de DNB tegen Tweakers dat er geen uitspraken gedaan kunnen worden over dit traject. Ook kan de bank niet in detail treden over waar de verplichte registratie strandde.

  Het bedrijf zegt te willen blijven werken met de Nederlandse autoriteiten en zegt te voldoen aan alle Europese wetgeving rondom cryptoplatforms. Eerder kreeg Binance overigens wel al een miljoenenboete van DNB omdat het platform zich niet geregistreerd had maar wel zijn diensten aanbood.

  Update, 14.45 uur: In een verklaring tegenover Tweakers wil Binance geen extra informatie geven. "Alle informatie staat duidelijk in de e-mail die getroffen gebruikers hebben ontvangen." Het bedrijf onderstreept dat daarin staat dat gebruikers hun cryptovaluta ook na 17 juli kunnen opnemen en kunnen omzetten van USDT naar euro.

  Er zijn enkele van deze details en een statement van de DNB aan het artikel toegevoegd.

  Sources


  Article information

  Author: Veronica Mays

  Last Updated: 1702634521

  Views: 1326

  Rating: 4.3 / 5 (113 voted)

  Reviews: 95% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Veronica Mays

  Birthday: 1922-03-25

  Address: USCGC Sullivan, FPO AP 03869

  Phone: +4636642828372055

  Job: Article Writer

  Hobby: Dancing, Graphic Design, Cycling, Crochet, Origami, Raspberry Pi, Badminton

  Introduction: My name is Veronica Mays, I am a dear, spirited, rich, proficient, vivid, exquisite, Colorful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.