header banner
Default

Se Facebooks overraskende liste over hva de vet om deg, inkludert når og hvem du ringte


Facebook-skandalen ruller videre.

Siste ord er langt fra sagt fra brukerne, andre selskap og myndighetene rundt omkring i verden som lurer på hvordan de skal stagge informasjonssamlingen på en måte som gir mening i forhold til folks personvern, privatliv og samtidig gi mulighet til å bruke de tjenestene de selv ønsker.

Det er ikke rart Facebook tjener penger

VIDEO: Si të shihni se kush e ka parë profilin tuaj në Facebook (Proces i ri) |
Android Workshop

Det som er skremmende med Facebook-skandalen er ikke bare antallet berørte brukere (50 millioner), men også hvor ufattelig mye Facebook vet om deg – ikke bare om deg og din vennekrets (listen er lang, se under), men til og med mobilsamtaler.

For det er altså slik at Facebook også sanker inn samtale- og SMS-metadata.

Facebook sier ingenting om denne sankingen på denne siden, utover innsamling av mobilnummer.

Les min kommentar om egen Facebook-avhengighet og hvor lett jeg sluttet:

VIDEO: How To See Recently Unblocked Friends On Facebook - Full Guide
E-TECH

Stem her

VIDEO: How to Restrict Someone on Facebook Without Blocking them 2021
Techno Window

Last ned og se selv

VIDEO: How To Find And Remove Check-Ins On Facebook
Trevor Nace

Det Facebook gjorde var å logge informasjon relatert til samtaler, inkludert starttidspunkt per samtale, varighet og kontaktens navn.

Merk: dette gjelder kun samtaler utført med Facebook-appen og det ble ikke logget informasjon om kontakten ikke var lagret i adresseboka. Ei heller innholdet i SMS-meldinger ble lagret.

Du kan selv finne ut om du er en av de rammede ved å laste ned en kopi av alt Facebook har samlet om deg fra denne siden (se: “Download a copy of your Facebook data”.)

For å se dine mobildata, ta en titt under HTML-mappen og åpne opp “contact_info.htm”.

VIDEO: How to know who reported me on facebook 2023
How To 1 Minute

Dette er noe av innholdet som sankes (se hele listen):

Facebook vet ufattlig mye om deg, og om du laster ned hele arkivet ditt får du vite mer enn om du bare ser på nettsiden.
Facebook vet ufattlig mye om deg, og om du laster ned hele arkivet ditt får du vite mer enn om du bare ser på nettsiden. (Ill.: ITavisen)

Kilde:
Bleeping Computer

Sources


Article information

Author: Pamela Grant

Last Updated: 1703773682

Views: 856

Rating: 4.1 / 5 (90 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pamela Grant

Birthday: 1995-08-23

Address: 6181 Fox Isle, Lake Kevintown, WV 37558

Phone: +4556079922032176

Job: Geologist

Hobby: Reading, Coin Collecting, Tennis, Wildlife Photography, DIY Electronics, Magic Tricks, Card Collecting

Introduction: My name is Pamela Grant, I am a talented, unreserved, dear, forthright, vivid, frank, welcoming person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.